Center for Lifelong Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

CLE HUSO จัดอบรมเยาวชนสืบทอดลำพื้นเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

CLE HUSO จัดอบรมเยาวชนสืบทอดลำพื้นเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ที่ผ่าน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการคัดเลือกเยาวชนเพื่อสืบทอดลำพื้นจากต้นฉบับครูหมอลำ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ รักษาการผู้อำนวยศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เข้าถึงศาสตร์และศิลป์ของลำพื้น รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์และสืบสานลำพื้นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นพื้นที่ของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ซึ่งการแสดงหมอลำในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดลำพื้น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานที่มีเอกลักษณ์

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณแม่วันดี พลทองสถิตย์ หรือหมอลำอุดมศิลป์ ศิลปินมรดกอีสานและอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นวิทยากร และคุณสกุลชัย พลทองสถิตย์  คุณกฤตภพ สมิตร เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยผลการคัดเลือกนักเรียนสืบทอดลำพื้นเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1.นายญาณวัฒน์ ตรุษดี โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 2.นางสาวนราพร บุตรสาร โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 3.เด็กชายปัญญาพนต์ ต้นวัง โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4.นายพงศกร จันทร โรงเรียนสารคามพิทยาคมและ 5.นายวัชรพล สมอแข็ง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education : CLE)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

043-009-700 ต่อ 45410 clehusokku@gmail.com

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ฝึกอบรม ใหม่ๆ ทางช่องทอง E-mail ได้ที่นี่

Admin Login

© cle.kku.ac.th. All Rights Reserved. Designed by CLE Huso kku