ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education : CLE)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

043-009-700 ต่อ 45410 amporu@kku.ac.th

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ฝึกอบรม ใหม่ๆ ทางช่องทอง E-mail ได้ที่นี่