หลักสูตรการฝึกอบรม

แสดงรายการ :: Short Training


โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ
วันที่อบรม 16/01/2024 - 16/01/2024

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ

จำนวนรับสมัคร 40 คน
Onsite
฿
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา
วันที่อบรม 07/08/2023 - 07/08/2023

โครงการอบรมเทคนิคสัมภาษณ์แบบปัง สร้าง Portfolio แบบโปร

จำนวนรับสมัคร 55 คน
online
300 ฿