หลักสูตรการฝึกอบรม

แสดงรายการ :: Long Courses


โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา
วันที่อบรม 07/08/2023 - 07/08/2023

โครงการอบรมเทคนิคสัมภาษณ์แบบปัง สร้าง Portfolio แบบโปร

จำนวนรับสมัคร 55 คน
online
300 ฿
วันที่อบรม 28/02/2023 - 28/02/2023

Soft Power การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่า

จำนวนรับสมัคร 80 คน
online
Free ฿
วันที่อบรม 21/07/2023 - 21/07/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1

จำนวนรับสมัคร 50 คน
Onsite
800-500 ฿