โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ

คำอธิบายหลักสูตร

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ  
 

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 043 009 700 ต่อ 45410 
E-mail: panycha@kku.ac.th 
Facebook Page : CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education 


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 03/01/2024 09:24
สิ้นสุดรับสมัคร 2024-01-15 16:59:00
ช่วงเวลาเรียน 16/01/2024 09:00 -
16/01/2024 12:00
จำนวนรับสมัคร 40
ประเภทหลักสูตร ภาษาตะวันตก
สถานที่เรียน ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
URL Onsiteห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest)
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff)
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student)
นักเรียน (Student)
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 15/01/2024

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร