โครงการบริการวิชาการ เรื่อง  "แนวทางสู่อาชีพในฝัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"

คำอธิบายหลักสูตร

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง  "แนวทางสู่อาชีพในฝัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 043 009 700 ต่อ 45410 
E-mail: panycha@kku.ac.th 
Facebook Page : CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education 


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 19/01/2024 15:02
สิ้นสุดรับสมัคร 2024-01-31 16:00:00
ช่วงเวลาเรียน 01/02/2024 13:00 -
01/02/2024 16:00
จำนวนรับสมัคร 40
ประเภทหลักสูตร สังคมศาสตร์
สถานที่เรียน ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
URL Onsiteห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 0
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 0
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 31/01/2024

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร