หลักสูตรการฝึกอบรม


วันที่อบรม 27/02/2022 - 27/02/2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการพูดในแบบฉบับของผู้นำ รุ่น 1”

จำนวนรับสมัคร 50 คน
online
800 ฿
วันที่อบรม 23/07/2024 - 23/07/2024

การบรรยายทางวิชาการ เรื่องภาษากับอัตลักษณ์

จำนวนรับสมัคร 25 คน
Online
0 ฿