หลักสูตรการฝึกอบรม


วันที่อบรม 28/02/2023 - 28/02/2023

Soft Power การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่า

จำนวนรับสมัคร 80 คน
online
Free ฿
วันที่อบรม 21/07/2023 - 21/07/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1

จำนวนรับสมัคร 50 คน
Onsite
800-500 ฿
วันที่อบรม 10/12/2022 - 10/12/2022

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ EP.5

จำนวนรับสมัคร 100 คน
online
Free ฿
วันที่อบรม 05/11/2022 - 05/11/2022

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วาดฟ้อนสะท้อนวิถีชีวิต

จำนวนรับสมัคร 50 คน
Onsite
Free ฿
วันที่อบรม 05/11/2022 - 05/11/2022

โครงการประกวดวาดฟ้อนลำพื้น

จำนวนรับสมัคร 100 คน
Onsite
0 ฿